نکات حائز اهمیت برای بتن ریزی در شرایط آب و هوایی خاص

نکات حائز اهمیت برای بتن ریزی در شرایط آب و هوایی خاص

 

بتن ریزی در هوای گرم:

1.بهترین دما برای بتن ریزی  10تا 16 درجه است.

2.بر حسب شرایط قرار گیری بتن و شرایط مراقبت از آن دمای مناسب برای بتن ریزی تغییر میکند.

3.هنگامی که دمای هوا در سایه به 48 درجه برسد و رو به افزایش باشد لازم است بتن ریزی را قطع و هنگامی که در سایه به 50 درجه رسیده و رو به کاهش باشد دوباره ادامه داد .

4.از سیمان تازه و گرم نباید استفاده کرد.

5.استفاده از آب سرد به طوری که قطعات ذوب شده یخ در آن نباشد.

6.سنگدانه ها در مقابل تابش آفتاب محافظت شده و چند ساعت قبل از مخلوط کردن در هواس خشک با آب مرطوب شوند.

7.از ساختن بتن خیلی خشک احتراز گردد.

8.بتن هنگام حمل و نقل  پوشانده شود.

9.مخلوط کن به رنگ سفید یخچالی رنگ طده شود.

10.وسایل بتن سازی و حمل بتن از طریق آب پاشیدن روی آنها خنک شوند.

11.جا دادن سریع بتن در کوتاه ترین مدت پس از اختلاط.

12.برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب و وزش باد سایه بان یا غیره قرار گیرد.

13.با آب پاشی مستمر سطح بتن به مدت 24 ساعت مرطوب  نگه داشته شود. آب مصرفی نباید بیشتر از 15 درجه سانتیگراد با بتن اخلاف دمایی داشته باشد.

 

بتن ریزی در هوای سرد:

1.هنگامی که دمای هوا در سایه 9 صبح کمتر از 5 درجه باشد احتمال یخ زدگی بتن در ساعات سردتر وجود  دارد.

  1. باید از مصرف مصالح یخ زده احتراز گردد.

3.از حداقل مقدار آب استفاده شود و آب مصرفی  تا 70 درجه گرم شود.

4.با وسایل مناسب مثل کویل های بخاری که از زیر تورده مصالح عبور میکند سنگدانه ها قبل از ورود به مخلوط یه طور یکنواخت گرم شوند.

5.از سیمان حرارت زا و زود گیر استفاده شود.

6.مخلوط کن و سطح قالب ها و سطح وسایل حمل از  سرما حفاظت و از تبادل حرارتی آنها جلوگیری شود.

7.از حمل طولانی بتن و قرار گرفتن آن در معرض هوای سرد جلوگیری شود.

8.جا دادن هرچه سریع تر بتن و حفاظت سطوح برهنه بتن بلافاصله پس از بتن ریزی.

9.از بتن در هوای سرد توسط پوشش کاهی به ضخامت 30 سانتیمتر و لحاف های پشم شیشه، قرار دادن نایلون و برزنت روی عضو بتنی و ایجاد حرارت توسط بخاری هایی که گاز کربنیک وارد محیط نمی کنند  حفاظت شود.

 

بتن ریزی در هنگام باران یا برف:

1.در صورت محتمل بودن بارندگی حفاظت بتن از ورود تگرگ به داخل آن بسیار مهم است زیرا تگرگ داخل بتن شده و پس از آب شدن فضای خالی ایجاد میکند.

2.کشیدن روکش نایلونی روی بتن میتواند مفید باشد.

3.آب جمع شده روی سطح واریز یا سطح بتنی که آماده ی پرداخت است باید با فشار هوا از روی بتن کنار رود.

4.در صورتی که جلوگیری از ورود آب به داخل بتن و یا شسته شدن سطوح آزاد ممکن نباشد باید بتن ریزی متوقف گردد.

 

بتن ریزی در باد شدید:

1.باد شدید باعث تبخیر آب لایه سطحی بتن شده و بتن را پوسته پوسته کرده و از مقاومتش میکاهد.

2.می توان ردی سطح بتن را با نایلون یا برزنت پوشاند.

3.با استفاده از آب فشانها ذرات ریز آب روی بتن پراکنده شود.

4.از باد شکن استفاده گردد.

 

بتن ریزی در مجاورت حرارت زیاد :

1.در این شرایط میشود حفاظ هایی به رنگ سفید یخچالی یا جلای آیینه ای مثل صفحات گالوانزه یا صفحات آلومینیومی و غیره بین منشا حرارت و بتن قرار داد.

2.قبل از شروع بتن ریزی ذرات یخ روی زمین قرار داده شود و بلافاصله پس از آب شدن بتن ریزی شروع شود.

3.گونی خیس به مدت 24 ساعت روی سطح بتن قرار گیرد.

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword