سیستم های آب کم فشار ممکن است موجب تهدید سلامت افراد گردند

سیستم های آب کم فشار ممکن است موجب تهدید سلامت افراد گردند

سیستم های آب کم فشار ممکن است موجب تهدید سلامت افراد گردند

سیستم های آب کم فشار برای کاهش مصرف آب و حفظ منابع عملکرد مناسبی دارند. به دلیل اهمیت صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از این سیستم ها با سرعت زیادی در حال افزایش است. با این حال، این سیستم های آب کم فشار طراحی شده در ساختمان ها، خطرات بهداشتی بالقوه ای در پی دارند زیرا ممکن است سبب افزایش موجودات بیماری زا و مواد شیمیایی مضر گردند.

طبق تحقیقات دانشمندان گفته شده است که لوله کشی ساختمان ها در سیستم های امروزی، به سمت نرخ جریان کم برای صرفه جویی آب پیش می رود. کاهش جریان آب، در حالی که قطر لوله ها تغییری نکرده اند، باعث مانده شدن آب در لوله ها می گردد.
بر اساس یافته های محققان، در سیستم های کم فشار، مدت زمانی که طول می کشد تا آب داخل لوله ها به مصرف برسد، طولانی تر است که احتمال بروز مشکلات بهداشتی را در پی خواهد داشت.

سیستم های آب کم فشار

سیستم های آب کم فشار

به همین دلیل با افزایش وقوع جریان آب کم فشار در سیستم های توزیع آب و لوله کشی ساختمان ها، نگرانی هایی در این زمینه در حال ظهور است. به گفته محققان محیط زیست، پاتوژن های (عوامل تولید بیماری شامل موجودات زنده مانند باکتری و موجودات غیر زنده مانند سموم) فرصت طلب به آسانی تحت شرایط جریان کم رشد می کنند و به سرعت چند برابر می شوند.
با توجه به نتایج این تحقیقات، طراحان ساختمان، مدیران و مسئولان بهداشت نیاز به اطلاعات و مدل های پیش بینی خطرات بهداشتی بهتری در سیستم های لوله کشی در تمام ساختمان ها، از جمله مدارس و خانه ها، و امکانات مراقبت های بهداشتی دقیق تر نیاز دارند.
در واقع تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن خطرات بهداشتی در ساختمان های مسکونی و تجاری ناشی از گسترش عوامل بیماری زا باید از طریق طراحی مناسب زیرساخت های آب، عملیات و تصمیم گیری، تعمیر و نگهداری صورت پذیرند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword