بررسی فرسودگی بتن و علل آن – قسمت اول

بررسی فرسودگی بتن و علل آن – قسمت اول

بررسی فرسودگی بتن و علل آن – قسمت اول

بتن يكي از مصالح پر كاربرد در صنعت ساخت است. بنابراين مقاومت و دوام آن بسيار با اهميت است. به همين دليل فرسودگی بتن بسيار با هميت است. توليد كنندگان و اجرا كنندگان سازه هاي بتني بايد به دقت به فرسودگی بتن توجه كنند.

بررسی علل فرسودگی بتن

فرسودگی بتن مي تواند عوامل زيادي داشته باشد، از اشتباهات اجرايي در هنگام بتن ريزي گرفته تا يخ زدگي بتن. بنابراين توجه به عواملي كه موجب فرسودگي بتن مي شوند و آگاهي نسبت به علت رخ دادن و جلوگيري از آنها مي تواند در اين مسير كمك كننده باشد.

اين مطلب به دليل اهميت آن در دو قسمت تهيه شده است. اگر شما در صنعت ساختمان و كارهاي مرتبط با حوزه بتن فعال هستيد به شما پيشنهاد مي كنيم هر دو قسمت را با دقت مطالعه كنيد. در اين مطلب تلاش شده است به صورت خلاصه و مختصر علل فرسودگی بتن براي مخاطبان توضيح داده شود. در ادامه به عوامل فرسودگي بتن مي پردازيم.

فرسودگی بتن

فرسودگی بتن

نفوذ نمک ها

نمكهاي ته نشين شده كه از تبخير و يا جريان آب هاي داراي املاح حاصل مي شوند و همچنين نمک هايي كه توسط باد در منافذ، سوراخ ها و ترك ها جمع مي شوند، هنگام كريستاليزه شدن مي توانند فشار مخربي به سازه ها وارد كنند.

اين فشار مخرب ناشي از وجود اين نمك ها بر زنگ زدگي و خوردگي آرماتور ها شدت مي بخشد. همچنين بايد توجه داشته باشيد كه خشك شدن و تر شدن زياد مي تواند تمركز نمك ها را زياد تر كند. دليل زياد شدن اين تمركز اين است كه آب داراي املاح است، بنابراين پس از تبخير آب، املاح آن باقي خواهند ماند.

اشتباهات طراحي

به كار گيري استاندارد هاي نامناسب در طراحي و استفاده از مشخصات فني غلط در رابطه با انتخاب مواد مي تواند به فرسودگی بتن منجر شود. همچنين روشهاي اجرايي و عملكرد خود سازه نيز مي تواند اين امر را شديد تر كند.

به عنوان مثال استفاده از استاندارد هاي اروپايي و آمريكايي براي اجراي پروژه ها در مناطق جنوبي كشور نامناسب است. در مناطق جنوبي كشور، آب و هوا و مواد و مصالح ساختماني و مهارت افراد با اروپا و آمريكا متفاوت است. بنابراين اين تفاوت موجب مي شود تا دوام و پايايي سازه هاي بتني در مناطق ياد شده كمتر شود و در بهره برداري از سازه نيز با مشكلات جدي و بحراني مواجه شويم.

اشتباهات اجرايي

كم كاري ها، اشتباهات و نقص هايي كه به هنگام اجراي پروژه ها رخ مي دهد، ممكن است موجب به وجود آمدن آسيب هايي چون پديده لانه زنبوري، حفره هاي آب انداختگي، جدا شدگي، ترك هاي جمع شدگي، فضا هاي خالي اضافي و بتن آلوده شود که همکی عامل ایجاد فرسودگی بتن هستند.

همه اين پديده ها مي تواند مشكلات زياد و جدي براي سازه هاي بتني ايجاد كنند. اين گونه اشكالات از نابساماني و عدم دقت در درجه فشردگي و سيستم عمل آوري و يا وجود آب مخلوط آلوده، سنگ دانه هاي آلوده و يا استفاده غلط از افزودني ها حاصل مي شوند.

فرسودگی بتن

فرسودگی بتن

حملات كلريدي

وجود كلريد آزاد در بتن مي تواند به لايه حفاظتي غير فعالي كه در اطراف آرماتور ها قرار دارد، آسيب وارد نموده و آن را از بين ببرد. خوردگي كلريدي آرماتور هايي كه درون بتن قرار دارند، يك عمل الكترو شيميايي است که می تواند منجر به فرسودگی بتن شود. براي انجام فرآيند اين عمليات الكترو شيميايي، به غلظت مورد نياز در يون كلريد، نواحي آندي و كاتدي، و همچنين وجود الكتروليت و رسيدن اكسيژن به مناطق كاتدي در سل خوردگي نياز مي باشد.

بنابراين بايد شرايط به گونه اي مهيا شود كه از بروز اين فرآيند جلوگيري شود. خوردگي كلريدي زماني رخ مي دهد كه مقدار كلريد موجود در بتن بيش از 0.6 كيلو گرم در هر متر مكعب بتن باشد. اما اين مقدار به كيفيت بتن نيز بستگي دارد.

پديده خوردگي آبله رويي كه از كلريد حاصل مي شود، مي تواند عميق باشد. در صورت وجود يك سطح بسيار كوچك آندي و يك سطح بسيار وسيع كاتدي، اين خوردگي مي تواند ايجاد شود. اين نوع خوردگي با شدت زياد انجام مي شود.

حملات سولفاتي

حملات سولفاتي از محلول هاي نمك هاي سولفاتي شكل مي گيرد. اين محلول ها مي توانند منجر به فرسودگی بتن و تخريب آن شوند. محلول نمك هاي سولفاتي مانند سولفات هاي سديم و منيزيم به دو طريق مي توانند بتن را تخريب كنند.

اول، يون سولفات ممكن است آلومينات سيمان را مورد حمله قرار داده و ضمن تركيب با آن، نمك هاي دوتايي مانند تائوماسیت و اترینگایت را توليد نمايد. اين نمك هاي دوتايي در آب محلول مي باشند. وجود اين نوع نمك ها در حضور هيدروكسيد كلسيم، مي توانند منبسط شده و با زياد تر شدن حجم آنها، موجبات تخريب بتن را فراهم كنند.

دوم، محلول هاي سولفاتي هستند كه توانايي آسيب زدن به بتن را دارند. برخي از اين نوع محلول ها عبارتند از: نمك هاي محلول در آب مانند گچ و ميرابليت. اين عناصر با تجزيه و نرم كردن سطوح بتن، آن را تخريب مي كنند. همچنين با عمل ليچينگ و يا همان شستشوي سنگي به بتن آسيب وارد مي كنند.

 

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword