مواد افزودنی بتن حباب هوا ساز – قسمت دوم

مواد افزودنی بتن حباب هوا ساز – قسمت دوم

مواد افزودنی بتن حباب هوا ساز – قسمت دوم

ماده حباب هوا ساز، یکی از انواع افزودنی بتن می باشد. علاوه بر مواد اصلی تشکیل دهنده بتن، مواد دیگری به منظور افزایش کیفیت بتن، کاهش نارسایی و یا تغییر بعضی از مشخصه های بتن به آن اضافه می شوند. برخی از این مواد افزودنی بتن به طور اتفاقی شناسایی و به کار گرفته شدند، از جمله آنها ماده حباب هوا ساز است.

اندازه گیری مقدار هوا

سه روش برای اندازه گیری مقدار هوای بتن تازه وجود دارد، که عبارتند از:

الف. روش اندازه گیری وزن (ASTM C 138-81) که این روش معمولا برای کارگاه ها عملی نمی باشد و آزمایشگاهی است.

ب. روش اندازه گیری حجم (ASTM C 173-78) که این روش، روشی کارگاهی برای همه بتن های سیمانی به خصوص برای بتن با دانه های متخلخل و سبک است.

ج. روش فشار (ASTM C 231-82 و BS 1881:Part 106:1983)، که روش متداول کارگاهی است. این روش قابل اطمینان ترین و صحیح ترین روش است که بر اساس رابطه بین حجم هوا و فشار اعمال شده (در یک دمای ثابت) در قانون بویل استوار است. در این روش اطلاع از نسبت اجزای بتن و خصوصیات مصالح ضروری نمی باشد و درصد هوا مستقیما بدست می آید. از آنجا که در این آزمایش ها نمی توان حباب های بزرگ هوا را که به طور تصادفی در بتن محبوس شده اند، تشخیص داد، لازم است بتن به طور کامل متراکم گردد.

افزودنی بتن

افزودنی بتن

مقدار مصرف مواد افزودنی بتن حباب هوا ساز و عوامل موثر بر آن

مقدار مصرف مواد افزودنی بتن حباب هوا ساز بین 0.005 الی 0.05 درصد وزن سیمان توصیه شده است. جهت حصول اطمینان از مصرف مقدار دقیق  افزودنی بتن حباب هوا ساز، می بایست همیشه از یک مخزن پخش کن استفاده کرد. پخش افزودنی بتن حباب هوا ساز به طور یکنواخت در بتن حایز اهمیت است. به منظور سهولت پراکندگی عوامل حباب هوا ساز، لازم است آنها را از قبل با مقداری از آب اختلاط، مخلوط کرد.

عموما هر چه عامل حباب هوا ساز بیشتر باشد، حباب های هوای بیشتری ایجاد می شود. اما برای مقدار مصرف آن حدی وجود دارد که ماورای آن افزایشی در حجم حباب ها به وجود نخواهد آمد. اما مقدار مورد نیاز ماده حباب هوا ساز به عوامل زیادی بستگی دارد، که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

افزودنی بتن

افزودنی بتن

  1. سنگ دانه ها: مقدار حباب هوای تولیدی به مقدار زیادی به شکل و دانه بندی مصالح سنگی وابسته است. به طور مثال بتنی که در آن از مصالح سنگی شکسته ریز دانه استفاده می شود نیاز به دو برابر مواد حباب ساز دارد تا مقدار هوای آن معادل با بتنی باشد که در آن از ماسه گرد گوشه استفاده شده است. چنانچه حداکثر اندازه دانه های شن از 40 میلی متر کوچکتر باشد، به علت اضافه شدن حجم ملات، مقدار هوای بتن به شدت افزایش پیدا می کند. همچنین چنانچه ماسه در بتن افزایش یابد، مقدار بیشتری حباب هوا ایجاد می شود.
  2. نوع، مقدار و ریزی سیمان: مواد حباب هوا ساز با نوعی از سیمان که دارای درجه قلیائی بالا باشد در شرایط مساوی حباب های هوای بیشتری تولید می کنند. همچنین افزایش مقدار و یا ریزی دانه های سیمان باعث کاهش حجم هوا می شود.
  3. آب مصرفی: افزایش درجه سختی آب باعث کاهش اثرات مواد حباب هوا ساز می شود. آب های حاوی جلبک که یا به طور مستقیم مصرف و یا از طریق شستن ماسه ها وارد بتن می شوند، سبب تجزیه و تولید گاز گردیده و ممکن است درصد هوا را بدون استفاده از مواد افزودنی حباب هوا ساز به بیش از 12 درصد برسانند، که در هر حال باعث کاهش مقاومت بتن می شوند.
  4. اسلامپ و ارتعاش: مقدار هوا با اضافه شدن اسلامپ بتن مشروط بر این که اسلامپ از 150 میلی متر تجاوز نکند افزایش پیدا می کند. ولی چنانچه اسلامپ از مقدار فوق بیشتر شود، مقدار هوا کاهش می یابد. با ارتعاش بتن به مدت بیش از 15 ثانیه نیز مقدار حباب هوا کاهش پیدا می کند و هر چه اسلامپ بالا باشد در صد کاهش هوا در موقع لرزاندن بتن زیاد تر است.
  5. مخلوط کردن: توزیع یکنواخت حباب های هوا در بتن که بر اثر عمل اختلاط انجام می گیرد، مهمترین مسئله برای مقاوم بودن بتن در برابر دوره های یخ زدن و آب شدن و پوسته شدن است. سرعت و تداوم اختلاط روی مقدار هوا تاثیر دارد به طوری که سرعت در اختلا ، سبب حجم حباب هوای بیشتر در بتن می شود، ولی طولانی کردن زمان اختلاط که اغلب ناشی از حمل آن در مسافت های طولانی یا تاخیر در تخلیه است، سبب می شود درجه حرارت بتن در اثر حرارت هیدراتاسیون و اصطکاک درونی بالا رفته و در نتیجه اسلامپ و مقدار هوای درون بتن کاهش یابد.
  6. درجه حرارت بتن: هرچه درجه حرارت بتن بالا باشد از حجم هوای بتن کاسته می شود و مصرف افزودنی بتن حباب هوا ساز بیشتر می شود. بنابراین در بتن ریزی در هوای گرم، کاهش مقدار هوا را می توان با افزایش مواد حباب هوا ساز جبران کرد. در بتن ریزی در هوای سرد، چون در حین ساخت بتن، از آب گرم استفاده می شود، ممکن است که ماده افزودنی بتن حباب هوا ساز مقداری از تاثیر خود را از دست بدهد. برای جبران این افت، ماده افزودنی بتن باید هنگامی به مخلوط اضافه شود که مصالح به دمای تعادل رسیده باشند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword