خاکستر بادی یا نرمه خاکستر به عنوان یک پوزولان و افزودنی بتن – قسمت دوم

خاکستر بادی یا نرمه خاکستر به عنوان یک پوزولان و افزودنی بتن – قسمت دوم

خاکستر بادی یا نرمه خاکستر به عنوان یک پوزولان و افزودنی بتن – قسمت دوم

خاکستر بادی یا نرمه خاکستر یک نوع از پوزولان ها می باشد. پوزولان یک ماده طبیعی یا مصنوعی است که شامل سیلیس در حالت واکنش پذیر می باشد. پوزولان ها به عنوان یک افزودنی چسبنده بتن شناخته می شوند. نمونه هایی از مواد پوزولانی عبارت است از خاکستر آتشفشانی، پومیک، خاک رس سوخته.

ما قصد داریم در یک سلسله مقالات خواص خاکستر بادی و تاثیرات آن بر بتن را به صورت کاملا مفصل برای شما بیان کنیم. در قسمت اول مقاله خاکستر بادی را معرفی کردیم و تاثیر واکنش پوزولانیکی بر بتن و شکل ذره و چگالی آنها را توضیح دادیم. در ادامه قسمت دوم مقاله را می خوانید.

تغییر پذیری خاکستر بادی

مطلوبیت کنترل شده خاکستر بادی از سال 1975 تا سالهای اخیر در انگلستان موجود بوده است، بیشترین خاکستر بادی PFA تولید شده برای بتن از استاندارد انگلیسی  BS 3829 – بخش 1 پیروی می کنند.

این استاندارد انگلیسی درصد های باقی مانده در الک 45 میکرونی را به 12 درصد محدود می کند. دامنه مخصوص مطلوب < 5 ± درصد می باشد. این استاندارد، تغییر پذیری PFA را محدود می سازد. در عمل برای رسیدن به مطلوبیت مورد نظر PFA به BS 3829 – بخش 1 ، این کار توسط چرخه های هواگیری شده دسته بندی می شود.

دامنه مخصوص به دست آمده 3 درصد می باشد. استاندارد BS EN 450 دامنه وسیع تری از تغییر پذیری نسبت به 10 درصد میانگین دامنه مطلوبیت اعلام شده فراهم می آورد که بیشتر از ماکزیمم 40 درصدی باقیمانده روی الک 45 میکرونی است.

تغییر مطلوبیت، ممکن است به طور نامطلوبی با کاهش کارایی تجاری استفاده از خاکستر بادی، تغییر پذیری بتن را تحت تاثیر قرار دهد. اگر چه مطلوبیت تنها شاخص کارآمد در عملکرد خاکستر بادی است. محدوده مطلوبیت تعیین شده که در بخش اول استاندارد BS 3892  بسیار پایین است و یک محدوده 20-25 درصدی واقع گرایانه تر می باشد.

خاکستر بادی

خاکستر بادی

مطلوبیت، نیاز به آب و واکنش پوزولانیکی

به طور ساده می توان گفت مطلوبیت به این دلیل اهمیت دارد که ذرات کوچکتر که به معنی سطح وسیع تر می باشند، در بتن در معرض محیظ قلیایی قرار می گیرند. با یک منبع خاکستر بادی، عمل استحکام با نیاز به آب و مطلوبیت مرتبط می شود. استاندارد BS EN 196-5 روشی برای تخمین پوزولانیک شدن خاکستر بادی با مقایسه تراکم هیدروکسید در یک ملات حاوی خاکستر بادی با اشباع نظری محتوای هیدروکسید موجود ارائه می دهد.

شکل ذره و کسرهای مناسب تری از نرمه خاکستر قادر به کاهش محتوای آب مورد نیاز برای واکنش می باشد. این اثرات حساس هستند از آن جهت که در مقیاس میکروسکوپی، مواد پر کننده در ترکیب بتن را تخلیه و با آب جایگزین می کنند. استحکام بتن خاکستر بادی به موفقیت در کاهش آب و همچنین عمل پوزولانیکی ترکیب سیمان – خاکستر بادی بستگی دارد.

در حالی که نرمه خاکستر های مطلوب تر به نظر می رسد که به طور چشمگیری استحکام را در اثر گذشت زمان بهبود می بخشند. گراف های پیشرفت استحکام در قطعات مکعب شکل حاوی خاکستر بادی و فاقد آن، تاثیر گنجاندن این ماده در بتن بر پیشرفت استحکام در مراحل اولیه را نشان می دهند.

حرارت هیدراسیون

پیشرفت طرح ترکیبی بتن شاهد افزایش در نسبت سیمان جایگزین شده با خاکستر بادی بود. هیدراسیون ترکیبات سیمان پورتلند اگزومتریک می باشد و به طور معمول هر گرم 500 ژول آزاد می کند. ارائه این ماده به عنوان جایگزین نسبتی از سیمان در بتن، در بالا رفتن دما در مدت هیدراسیون موثر است. اگر چه، میزان واکنش پوزولانیکی با بالا رفتن دما بالا می رود، با این حال حداکثر دما در بتن های حاوی این ماده به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از بتن های PC هم تراز آن است.

خاکستر بادی

خاکستر بادی

زمان سفت شدن و زمان های پیش آبکاری قالب بندی

استفاده از خاکستر بادی در بتن زمان سفت شدن را در قیاس با سطوح هم تراز بتن PC بالا می برد. پیش از آغاز هیدراسیون بتن حاوی نرمه خاکستر وقفه ای وجود دارد، اما پیشرفت استحکام هنگام آغاز هیدراسیون برای بتن حاوی این ماده بیشتر است.

وقتی 30 درصد خاکستر بادی در یک ترکیب جایگزین PC می شود، زمان سفت شدن ممکن است تا 2 ساعت افزایش یابد. این زمان سفت شدن افزایش یافته، از دست دادن میزان کارایی را کاهش می دهد. با این حال ممکن است به مشکلاتی که هنگام دمای پایین وجود دارد پایان دهد. در عوض از تلاقی اتصالات سرد در بتن موم ساز می کاهد.

زمان های پیش آبکاری قالب بندی در دماهای پایین محیطی ممکن است در مقایسه با بتن PC، خصوصا در نواحی با ضخامت کم گسترش یابد. اگرچه در عمل زمان های موثر می توانند بدون این ساخت های تکراری اثرگذار نیز گسترش یابند. مرجع برای زمان موثر باید بر اساس استانداردBS 8110 اتخاذ شود. با شرایط مجاز مراقبت از بتن، مراقبت هماهنگ با زمان می تواند برای اطمینان از حصول استحکام کافی به کار رود.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword