سیمان ؛ هر آنچه در مورد انواع سیمان و نقش آن در کیفیت بتن نهایی باید بدانید

سیمان ؛ هر آنچه در مورد انواع سیمان و نقش آن در کیفیت بتن نهایی باید بدانید

سیمان جسم چسبنده و جسباننده ای است که اختلاط آن با آب تولید لعابی می کند که دور دانه های سنگی را می گیرد . سخت شدن این لعاب باعث بهم پیوستن توده مصالح میشود.

کنترل کیفیت بتن فقط از طریق آزمایشهای مربوط به مصالح و همین طور بتن تشکیل شده تعیین میشود . کنترل کیفیت بتن بسته به شرایط از یکی از این سه مورد تعیین میشود :

 • آزمایشهای مطالعاتی قبل از انجام عملیات ساختمانی برای شناسایی مصالح و تعیین ضوابط و شرایط کاربرد و نسبت های اختلاط آنها برای تعیین بتن.
 • آزمایش بتن کنترل جهت اطمینان از کیفیت مصالح و بتن ساخته شده در حین حداث بنا یا ساخت قطعه بتنی
 • آزمایشهای آگاهی جهت اطلاع از کنترل کیفیت بتن درست شده با مصالح فوق در شرایط کارگاهی و در مواقع و موارد خاص مانند قبل از باز کردن قالب یا عبور دادن از یک پل
سیمان

سیمان

انواع سیمان از مصالح اولیه تهیه بتن

در تهیه بتن باید از خوب بودن مصالح و به عبارت دیگر انطباق خصوصیات مصالح با ویژگی هایی که جهت بتن خوب ضروری است اطمینان حاصل کرد .

انواع سیمان پرتلند و موارد کاربرد به شرح زیر است :

 • سیمان پرتلند معمولی نوع 1 ،برای شرایط عادی بتن ریزی مثلا برای ساختمان های بتنی ، پل ها ، مخازن آب ، لوله های آب و … در آب و هوای مناسب و معتدل .
 • سیمان پرتلند نوع 2 ، برای مواردی که خطر حمله ضعیف سولفات ها موجود است و این امر احتمالا مشکلاتی ایجاد خواد کرد . مثلا برای سازه های زهکشی و فاضلاب روها و یا محیط های کم سولفات .
 • سیمان پرتلند زود گیر نوع 3 ، برای هنگامی که ازدیاد مقاومت هرچه سریع تر بتن مورد نیاز باشد . مثلا برای زودتر برداشتن قالب یا جلوگیری از یخ زدن بتن تاز در موقعی ک درجه حرارت هوا کمی از صفر درجه سانتی گراد باشد.

سرعت گیرش و سخت شدن این نوع سیمان‌به دلیل ریزتر بودن دانه های آن و نیز مقدار بیشتر سه کلسیم سیلیکات در ترکیب آن نسبت به سایر سیمانها است . این دو مورد باعث ایجاد حرارت آبگیری بیشتر میشوند . و بنابراین استفاده از این نوع سیمان‌در بتن حجیم که مقادیر زیادی دما را در خود محبوس می نماید مناسب نیست زیرا حرارت ممکن است به 100 درجه سانتی گراد رسیده و باعث خرابی بتن شود .

سیمان

سیمان

 • سیمان پرتلند با حرارت زایی کم نوع 4 که دارای نرمی کمتر و سه کلسیم آلومینات و سه کلسیم سیلیکات کمتری است و به همین دلیل دیرتر آب میگیرد و حرارت آبگیری آن نیز کمتر است . استفاده از این نوع سیمان‌برای بتن حجیم مثلا بتن سدها که در آنها حرارت نسبتا زیادی در قسمت مرکزی بتن محبوس میشود مناسب است .
 • سیمان پرتلند مقاوم به اثر سولفات ها نوع 5 ، که نسبت به سایر سیمانها دارای ترکیبات آلومینیومی کمتری است و این امر باعث میشود که از تشکیل سولفو آلومینات کلسیم جلوگیری به عمل آید .
 • سیمان روباره ای که از آسیاب کردن مخلوط کلینر و روباره کوره آنگدازی به دست می آید . نرمی این سیمان‌از سیمان‌پرتلند معمولی بیشتر ولی سعت حصول مقاومت آن کمتر است . حرارت آبگیری این سیمان‌نیز کمتر از سیمان‌پرتلند معمولی است . و در مجاورت محیط های حاوی کلر حفاظت خوبی برای میلگردهای آرماتور تامین میکند .
 • سیمان دریاگیر که بر اساس سفارش ساخته میشود و علاوه بر مشکل بودن تنظیم ترکیبات تشکیل دهنده آن در صورت ماندن در انبار و دیر استفاده شدن از آن با سرعتی بیش از سایر سیمانها فاسدذ میشود .
 • سیمان پرآلومین یا سیمان برقی ، که میزان اکسید آلومینیوم آن نسبتا زیاد است . این سیمان‌را با سنگ آهک و بوکسیت می سازند و به خاطر خواص شیمیایی ترکیبات تشکیل دهنده آن مقاومت ملاط یک روزه آن مشابه مقاومت ملات 28 روزه ی سیمان‌پرتلند معمولی است . این ملاط افزای شحجم نیز نمیدهد و مقاومت شیمیایی آن به خصوص در آب دریا و در مجاورت سولفات ها بسیار عالی است . این سیمان‌به هوای مرطوب و گرم حساس است و در مناطق استوایی قابل کاربرد نیست.
 • سیمان پوزولان دار که از آسیاب کردن کلینر و سنگ های آتشفشانی درست میشود و برای رویه های بتنی و سایر نقاطی که برای ذوب یخ روی آنها از نمک و سایر مواد یخ زا استفاده میشود مناسب است . ملات این سیمان حالت کلوئیدی داشته و جمع شدگی آن بسیار کم است .

در مقاله بعدی در خصوص آزمایشات کنترل کیفیت سیمان به صورت تخصصی صحبت می کنیم .

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword