مواد افزودنی بتن و بررسی نقش آنها در بهبود کارایی بتن در سازه های بتنی

مواد افزودنی بتن و بررسی نقش آنها در بهبود کارایی بتن در سازه های بتنی

مواد افزودنی بتن و بررسی نقش آنها در بهبود کارایی بتن در سازه های بتنی

مواد افزودنی بتن را میتوان بطور کلی بصورت زیر طبقه بندی کرد:

  1. مواد افزودنی بتن هوازا air-entraining
  2. مواد افزودنی بتن کاهش دهنده آب water reducing admixture
  3. مواد افزودنی بتن کندگیر کننده retarding admixture
  4. مواد افزودنی بتن تسریع کننده acceleratating admixture
  5. پوزالانها pozzolana
  6. مواد اقزودنی بتن روان کننده و فوق روان کننده
  7. مواد افزودنی متفرقه و گازساز مانند پیوندساز ، ضدرطوبت، کاهنده ی نفوذپذیری، دوغاب ساز
  8. مواد افزودنی کمکی برای پمپ کردن بتن

ما در این مقاله به توضیح چهار مورد از این مواد افزونی میپردازیم:

مواد افزودنی بتن هوازا

مواد افزودنی بتن حباب زا به منظور ایجاد عمدی هوا در ابعاد میکروسکوپی در بتن استفاده میشود. حبابهای هوا به طور شگفت انگیزی دوام بتن را در معرض رطوبت و یخ زدن و آب شدنهای مکرر را بهبود میبخشد.

با توجه به این نوع مواد افزودنی بتن ، مقاومت بتن در مقابل پوسته شدگی سطح ، که ممکن است ناشی از استفاده ی یخ زدا های شیمیایی باشد ، افزایش می یابد. و جداشدن دانه ها و آب انداختن بتن به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و یا از بین میرود.

حبابهای ریز هوای ایجاد شده در بتن ، توسط این نوع مواد افزودنی بتن به طور یکنواختی در سرتاسر خمیر سیمان توزیع میشوند.

حبابهای هوازا در بتن با استفاده از سیمان جباب زا ، یا به کمک یک ماده ی افزودنی حباب زا و یا بوسیله ی ترکیبی از دو روش میتواند تولید شود.

سیمان حباب زا یک سیمان پرتلند است که طی مراحل ساخت ، مصالح حباب زا با آن آسیاب شده است. از سوی دیگر ، یک ماده افزودنی حباب زا ، یا قبل از اختلاط یا حین اختلاط مستقیما به مواد بتن افزوده میشوند.

ماده فعال اصلی که در مواد افزودنی بتن حباب زا استفاده میشود، سولفونات آلکیل بنزین است ، یا این ماده میتواند اکسی پلی اتیلین ، پاک کننده ها ، یا نمکهای اسید چرب باشد. مشخصات و روشهای آزمایش مواد افزودنی حباب زا در ASTM C 260داده شده است.

مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن کاهش دهنده ی آب

این نوع  مواد افزودنی بتن برای کاهش مقدار آب اختلاط مورد نیاز در تولید بتن با روانی معین یا افزایش روانی بتن برای مقدار معینی آب بکار میروند.

بسیاری از مواد کاهش دهنده ی آب میتوانند باعث در گیرش بتن شوند و برخی از آنها ممکن است تسریع کننده ی گیرش باشندو گروهی تولید حباب هوا نیز بنمایند.مواد کاهنده ی آب ، اغلب از اسیدهای لیگنوسولفینیک یا اسیدهای هیدروکسی کربوکسیلیک و نمک های آنها ساخته میشوند.

مواد افزودنی بتن کندگیرکننده

این مواد افزودنی بتن برای کاهش تاثیر هوای گرم بر گیرش بتن ، گاهی اوقات برای طولانی کردن زمان گیرش در کارهای حجیم مانند سدهای بزرگ بتنی یا پمپ کردن بتن در فواصل زیاد یا حمل بتن آماده در مسافتهای دور بکار میرود.

مصرف این مواد معمولا موجب کاهش مقاومت اولیه بتن میشود. اغلب کندگیرکننده ها روان کننده یا عامل کاهنده ی آب بتن نیز هستند. در برخی از آنها حباب هوا نیز ایجاد میشود. معمولترین کندگیرکننده ها سولفات کلسیم است که برای تنظیم زمان گیرش  سیمان در موقع آسیاب کردن کلینگر کردن به آن اضافه میشود.

شکر به مقدار حدود 1/. درصد وزن سیمان اثر کمی در کندگیر کردن دارد و هنگامی که مقدار آن به 2/. درصد برسد ممکن است گیرش نهائی را تا 72 ساعت نیز تاخیر اندازد. پودر شیر کم چربی ، انواع نشاسته کلرورهای آمونیوم و آهن ، اکسی کلرورها ، برات و تارتارات و بی کربنات های قلیائی گیرش سیمان را به تاخیر می اندازند.

مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن تسریع کننده

تسریع کننده ها میزان واکنش شیمیایی بین آب و سیمان را افزایش میدهند. به عبارت دیگر ، سفت و سخت شدن بتنو کسب مقاومت اولیه را تسریع میبخشد. در گذشته بیشتر مواد تسریع کننده دارای کلرورکلسیم بودند که به صورت محلول یا جامد عرضه میشدند. اما امروزه ثابت شده که وجود کلر در بتن حتی به مقدار کم، خطر خوردگی فولاد در بتن را افزایش میدهد. از آنجا که احتمال خطر برای بتن پیش تنیده بیشتر است،آئین نامه انگلیس از سال 1965 استفاده از مواد مضاعف با عامل کلرور کلسیم را در بتن پیش تنیده منع کرده است. در سال 1977 با اصطلاحاتی که در آئین نامه صورت گرفت ، منع استفاده از این مواد را در کلیه بتن های فولادی توصیه نموده است.

مواد افزودنی بتن با عامل کلرور کلسیم نباید در بتن فولادی و بتن پیش تنیده استفاده گردد. چنین موادی برای بتن بدون فولاد اشکالی ندارد و معمولا مقدار مصرف آن 5/1 درصد کلرور کلسیم خشک به نسبت وزن سیمان است.

متاسفانه ، تاکنون هیچ نوع ماده ای که دارای مزایای کلرور کلسیم و فاقد عیب آن باشد به دست نیامده است. بعضی از مواد تسریع کننده که فاقد کلرور باشند موجودند ولی نسبتا گران بوده و معمولا همانند کلرور کلسیم موثر نیستند.

امروزه روشهای دیگری جهت بتن ریزی در هوای سرد  از قبیل حرارت دادن بتن یا افزایش مقدار سیمان همراه با گرم کردن بتن به مدت 24 تا 48 جایگزین کلرور کلسیم شده است.

در هر حال باید به خاطر داشت که هیچ ماده تسریع کننده ای نمی توان یافت که واقعا ضد یخ باشد و بطور کلی استفاده از موادتسریع کننده بدان معنا نیست که بتن را بعد از جادادن در قالب نباید گرم نگاه داشت.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword