بتن ریزی ستون ؛ راهنمای کامل ریختن و متراکم کردن صحیح بتن در عملیات بتن ریزی ستون

بتن ریزی ستون ؛ راهنمای کامل ریختن و متراکم کردن صحیح بتن در عملیات بتن ریزی ستون

بتن ریزی ستون ؛ راهنمای کامل ریختن و متراکم کردن صحیح بتن در عملیات بتن ریزی ستون

بتن ریزی ستون ؛ ریختن و متراکم کردن صحیح بتن خصوصا در بتن ریزی ستون، از مهمترین قسمتهای مراحل عملیات بتن ریزی از اندازه گیری گرفته تا مخلوط کردن و عمل آوردن نهایی می باشد.

نکات اجرایی مهم در عملیات بتن ریزی ستون اصولی

  1. بتن ریزی ستون موفق هنگامی حاصل می شود که برنامه ریزی دقیق انجام شود.

2. از آنجا که ریختن و متراکم کردن بتن تقریبا همزمان صورت میگیرد و در ارتباط با یکدیگر هستند، می توان این دو عمل را بعنوان یک عمل واحد در نظر گرفت.

3. بتن ریزی ستون تا آنجا که ممکن است در محل نهایی ، باید به سرعت و به طور موثر صورت بگیرد، تا بتوان کاملا آن را متراکم نمود.

4. برای حمل و نقل هنگام بتن ریزی می توان از وسایل و روشهای مختلفی مانند: چرخ دستی، دامپر، تانکر حمل بتن آماده و تسمه نقاله و پمپ استفاده نمود . بتن ریزی به طور مستقیم در محل کاری مشخص و مطلوب است، ولی همیشه این کار امکان پذیر نیست.

برای مثال ، بتن ریزی ستون مستقیم از داخل یک دامپر یا تانکر حمل بتن آماده به بالای یک ستون یا دیوار، بندرت عملی می باشد.

5. در بتن ریزی ستون و دیوارهای نازک باید دقت لازم انجام شود تا از تشکیل توده ها یا لایه های شیب دار جلوگیری به عمل آید. در ابتدای بتن ریزی ستون و دیواره های نازک، خروجی تسمه نقاله باید به دقت کنترل شود و نقاله حرکت کند تا بتن به صورت نواری ریخته شود.

6. در بتن ریزی ستون و دیواره ها ، هیچ یک از لایه ها نباید بیشتر از 450 میلیمتر (18 اینچ) ضخامت داشته باشد.

7.هنگامیکه در بتن ریزی ستون و دیواره ها سطح تمام شده ی خوب و صافی مورد نیاز است قالبها باید با سرعتی بیش از 2 متر ارتفاع در ساعت پر شود. همچنین از تاخیر و توقف پرهیز شود ، زیرا نتیجه اش تغییرات رنگ در سطوح تمام شده ی کار است.

8. بتن ریزی ستون و دیواره ها باید به صورتی انجام پذیرد که به دیواره ها و سطوح  قالب بتن برخورد نکند . همینطور از برخورد ضربه های شدید با میلگردها اجتناب شود، ممکن است که محل آنها تغییر کند.

بتن ریزی ستون

بتن ریزی ستون

9.همیشه باید سعی شود بتن را در حالیکه در جای خود قرار می گیرد دید. در هنگام بتن ریزی ستون و دیواره ها بهتر است چراغ در محل کار موجود باشد.

10.قبل از اینکه اولین لایه ی بتن ریزی ستون ریخته شود، همیشه میله در انتهای قالب قرار داده شود. اولین لایه از اهمیت ویزهای برخوردار است، زیرا باید با قسمت های سخت شده پیوستگی پیدا کند و در اینجاست که بر اثر عدم تراکم کافی بیشترین امکان تشکیل  حفره هایی مانند لانه ی زنبور عسل بوجود می آید.

11.در بتن ریزی ستون ، بهترین راه ریختن و متراکم کردن بتن این است که به طور مداوم و متناسب با قدرت عملکرد میله باشد و همزمان میله را به طور پیوسته و به آهستگی از داخل بتن خارج کرد .

این میزان نباید از حدود 300 میلیمتر(یک فوت) در بیست ثانیه ، که برابر با مقداری است که بسرعت می توان بتن را با بیل ریخت بیشتر شود. این مقدار برابر است با مجموع زمانی حدود 5/3 دقیقه برای ستونی با مقطع مربع و به ضلع 300 میلیمتر و ارتفاع 3 متر (10 فوت) .

وقتی که شرایط اجازه ی استفاده از این روش را در یک ستون کوچکتر، با مقطع مربع به ضلع 300 میلیمتر و ارتفاع 3 متر ، مجموع مقدار بتن فقط 27/0 متر مکعب (10 فوت مکعب ) است، بنابراین اگر این بتن را بخواهیم در لایه هایی که بیشتر از 300 میلیمتر ضخامت نداشته باشند ، بریزیم – و اگر بخواهیم آنها را کاملا متراکم کنیم – مقدار ریختن بتن نباید از 03/0 مترمکعب (1 فوت مکعب ) که برابر 3 سطل لبریز است ، بیشتر شود.

بتن ریزی ستون

بتن ریزی ستون

12.بتن ریزی ستون با تسمه نقاله فقط وقتی باید انجام پذیرد که فرد مسئول بتواند باز و بسته شدن دریچه تسمه نقاله را به طریقی کنترل کند که در هر زمان بیشتر از 3 سطل لبریز بتن ریخته نشود.

13.اگر در بتن ریزی ستون ، توان تضمین این وضعیت را نداشته باشیم، بهترین کار این است که بتن را در روی نیمکت تخته ای بالایی انتهای ستون ریخته و سپس با دقت آن را با بیل ریخت. ( در مورد دیوارهای باریک هم میتوان از یک تخته ذخیره استفاده کرد ولی با یک تخته ذخیره ی طویلتر )

14.به جای این کار میتوان از سطل استفاده کرد ولی به زمان بیشتری نیاز دارد.

15.یک میله به قطر 40 میلیمتر برای خوب متراکم کردن یک قسمت مربع به ابعاد 300 میلیمتر کافی است ، به شرط آنکه جای کافی برای قرار دادن میله وجود داشته باشد. در ستونهایی با این ابعاد ، میله را باید در مرکز قرار داد.

16.اگر در بتن ریزی ستون ، در لایه هایی به ضخامت 300 میلیمتر بتن ریخته میشود ، باید اطمینان حاصل شود که هر لایه قبل از ریختن لایه ی بعدی به خوبی متراکم شده است. همچنین باید سطح بتن دیده شود. در غیر اینصورت هنگام بتن ریزی ستون همراه داشتن یک جراغ یا مشعل ضروری می باشد.

17. هنگامیکه بتن ریزی ستون با استفاده از یک پمپ متحرک ریخته شود، ممکن است فکر خوبی باشد که قسمت قابل انعطاف شیلنگ پمپ را به پایین برده و سپس شیلنگ و میله را همزمان بالا آورد. بازده خروجی پمپ را تا اندازه ای که میله بتواند آن را متراکم نماید کاهش می دهیم. اگر در بتن ریزی ستون چگونگی سطح تمام شده ی کار مهم است حدود نیم ساعت بعد 450 میلیمتر بالایی بتن را مجددا تحت ارتعاش قرار می دهیم.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword