مراقبت،اولین مرحله در عمل آوردن بتن

مراقبت،اولین مرحله در عمل آوردن بتن

مراقبت،اولین مرحله در عمل آوردن بتن

عمل آوردن بتن شامل مراقبت ، محافظت و پروراندن بتن می شود.

منظور از مراقبت ، مهیا کردن شرایطی است که سیمان موجود در بتن به مدت لازم مرطوب بماند تا ذرات سیمان بتوانند عمل هیدراته شدن را به خوبی انجام دهند.

در این مقاله بتن پاسارگاد به توضیح بخش مراقبت از بتن پرداخته شده است.

مراقبت از بتن به روش های گوناگون ، با توجه به نوع و مشخصات پروژه ، شرایط محل اجرا و مصالح موجود انجام می گیرد:

  1. عمل آوردن بتن با آب
  2. عمل آوردن بتن با ورق ها و پوشینه های عایق ، مانند کاغذهای نفوذ ناپذیر و پوشش های نایلونی از پلی اتیلن یا ترکیبات عمل آوردنده
  3. عمل آوردن و پروراندن بتن با بخار آب

در این مقاله به مدت مراقبت و انتخاب روش مناسب برای به عمل آوردن بتن می پردازیم .

مدت عمل آوردن بتن :

به سادگی بیان و محاسبه زمان لازم برای عمل آوردن بتن انجام پذیر نیست . ولی معمولا حداقل زمان لازم 7 روز را برای بتن ساخته شده با سیمان پرتلند معمولی و حداقل مدت 10 روز را برای بتن ساخته شده با سیمان پرتلند پوزولانی معمولی ، در نظر می گیرند.

حداقل زمان مراقبت و عمل آوردن دال ها در دمای متوسط بالاتر از 5 درجه سانتی گراد ، کمترین دو مقدار زیر است :

  • 7روز
  • زمان لازم برای کسب 70 درصد مقاومت فشاری یا خمشی خواسته شده ، در حالیکه متوسط دمای روزانه کمتر از 5 درجه سلسیوس باشد ، طبق بتن ریزی در هوای سرد باید تدابیر لازم اتخاذ گردد.

حداقل زمان مراقبت برای اعضاء و قطعات سازه ای در دمای محیط بالای 5 درجه سلسیوس دو مقدار زیر است :

  • 7 روز
  • زمان لازم برای کسب 70 درصد مقاومت فشاری یا خمشی تعیین شده

در دمای کمتر از 5 درجه سلسیوس ، شرایط بتن ریزی در هوای سرد ملاک عمل قرار می گیرد.

 

عواملی نظیر نوع سیمان ، مقاومت مورد نظر ، نسبت سطوح نمایان به حجم ، شرایط آب و هوایی به هنگام ساخت و ریختن بتن بر میزان مدت مراقبت موثر هستند.

نگهداری بتن در محیطی که رطوبت زیاد نباشد ، باران نبارد ، درجه حرارت کم باشد و بتن در تماس با خاک مرطوب قرار نگیرد ، نگهداری معمولی تلقی می شود.

در شرایط معمولی و در زمانیکه دما کمتر از 10 درجه سلسیوس باشد برای کسب دوام و مقاومت مناسب با توجه به نوع سیمان حداقل زمان عمل آوردن بتن به صورت زیر می باشد :

  • سیمان نوع 1 ، 7 روز
  • سیمان نوع 2 ، 14 روز
  • سیمان نوع 3 ، 3 روز

در تعیین مدت و روش مراقبت نوع سازه نیز موثر است.

انتخاب روش عمل آوردن بتن :

رویه ها ، سقف ها ، عرشه پل ها و کف های خارجی :

کنترل حرارت در چنین مواردی بسیار مهم است . نخستین گام ، جلوگیری از خشک شدن سطح بتن است . قبل از آنکه بتن کاملا سفت شود باید یک ورق سبک ( مانند نایلون ) روی بتن قرار داد و درزهای آن در محل لبه قسمت مورد مراقبت به طور کامل گرفته شود تا هم رطوبت خارج نشود و هم باد ، زیر ورق نرود . در هوای گرم پاشیدن ذرات ریز آب قبل از قرار دادن ورق ، بسیار مطلوب بوده و حرارت بتن را در تمام سطح به طور یکنواخت نگه می دارد. این روش برای محصولات پیش ساخته بسیار متداول است.

در مواردی که احتمال کمتر شدن درجه حرارت محیط از یک درجه سانتی گراد در طی 72 ساعت پس از بتن ریزی وجود داشته باشد ، باید از یک لایه کاه به ضخامت 30 سانتی متر استفاده شود. سپس روی کاه یک ورق نایلون قرار می گیرد. گاهی از ماسه و خاک مرطوب نیز استفاده می شود.

در مواردی که درجه حرارت محیط از 7- تا 10-  درجه سانتی گراد کمتر نمی شود ، قالب زیر عرشه پل به عنوان عایق حرارتی کافی است و در غیر اینصورت باید حتما از تعدادی بخاری برای تامین دمای مناسب استفاده شود .

عمل آوردن بتن کفپوش های خارجی

عمل آوردن بتن کفپوش های خارجی

 دیوارها و کف های داخلی :

در هوای گرم تنها تامین رطوبت مناسب کافی است .

اگر لزوم به عبور کارگران از روی کف باشد ، بهتر است به جای مایعات غشاء ساز و یا ورق های نایلون یا کاغذ ، لایه ای از ماسه یا کاه استفاده شود.

در هوای سرد باید اتاق کاملا پوشیده شده باشد و در و پنجره ها با نایلون بسته شوند و فضای داخل  با وسایل مناسب تا 16 درجه سانتی گراد گرم شود.

گازهای ناشی از احتراق باید سریعاً تهویه شوند تا بتن کربناتی نشده و سطح آن را غبار نگیرد.

اگر روی کف ، یک سازه مناسب وجود نداشته باشد ، می توان یک قاب سبک بر روی دال ساخته و نایلون را روی آن قرار داد و هوای زیر آن را گرم کرد.

دیوارها و ستون های خارجی و پایه پل ها :

می توان با انداختن یک پوشش روی این اعضاء ، همانطور که در بالا بیان شد ، بتن را از سرما و خشک شدن حفظ کرد . مایعات غشاء ساز نیز مفید هستند. باید در نظر داشت که پاک کردن آنها پس از رفع نیاز ، برای حصول یک نمای یکنواخت بسیار مهم است .

در صورتی که آب زیاد در دسترس باشد ، می توان یک پارچه کرباسی از بالا روی سطوح قائم آویزان کرده و همواره آن را از طریق چکاندن آب از بالا خیس نگه داشت . در هوای سرد بهتر است تمام عضو بتنی با ورق های مناسب پوشیده شده و زیر آب حرارت داده شود .

عمل آوردن بتن دیوار های خارجی

عمل آوردن بتن دیوار های خارجی

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword