درزهای بتن در سازه ها به چه علت شکل میگیرد؟

درزهای بتن در سازه ها به چه علت شکل میگیرد؟

درزهای بتن در سازه ها به چه علت شکل میگیرد؟

میزان عملکرد بتن تا حد زیادی به عملکرد درزهای بتن وابسته است . در صورتی که طراحی محل درزها با پیش بینی محل ترک خوردگی ها همراه باشد به میزان عملکرد مناسب بتن نزدیک می شویم .

در این مقاله ی “بتن پاسارگاد” با انواع درز های ساختمانی به ویژه درزهای بتنی ،ویژگی های هر نوع ، دلایل شکل گیری آنها و مواد مصرفی برای پر کردن این درز ها آشنا میشوید.

برخی تغییرات در دال های بتنی تا حدودی اجتناب ناپذیر است ، مانند تغییر مکان های ناشی از خشک شدن ، انقباض و خزش و .. . در این حالات ، چنانچه محل درزها به طور مناسب طراحی گردد ، نیروهای کششی حاصل از این تغییرات موجب ترک خوردگی در بتن نخواهند شد . در واقع با پیش بینی محل ترک و ایجاد درز در آن نقطه می توان نیروهایی که در اثر تغییرات حجمی بوجود آمده اند و موجب ترک خوردگی می شوند را ، توزیع و یا محو کرد . در صورتیکه این مرحله به درستی صورت نگیرد ، موجب ترک خوردگی و در نتیجه خرابی و نا کارآمدی در بتن می گردد .

بنابراین هر عاملی که موجب گردد تا در حین انقباض بتن ، تنش در یک نقطه متمرکز شود و توزیع نگردد ، باعث پدید آمدن ترک در بتن می شود و در صورتیکه درزهای بتن به طور صحیح تعبیه گردند ، می توان از بروز ترک خوردگی جلوگیری کرد .

درزهای بتن و ساختمانی به دو گروه تقسیم می شوند:

 • درزهای اجرایی ( ساخت )
 • درزهای حرکتی

 

درزهای اجرایی :

هنگامیکه عملیات بتن ریزی متوقف می شود سخت شدن بتن آغاز می گردد . درز ساخت در این مرحله در نظر گرفته می شود . در واقع اگر توقف بتن ریزی بیشتر از 30 دقیقه به طول انجامد ، باید آن نقطه را یک درز اجرایی در نظر گرفت .

درز ساخت می تواند دارای وضعیت های مختلفی باشد ولی عموماً به شکل قائم و یا افقی هستند .

باید به این نکته توجه داشت که درزهای اجرایی در محلی که قرار است بتن متحمل برش باشد ، قرار نگیرند. اگر بتن ریزی در بیش از یک مرحله انجام می گیرد ، قطع بتن ریزی در مجاورت تکیه گاه نباشد ، بلکه در نزدیکی وسط دهانه باشد .

در بتن ریزی ستون ها ، اجباراً در محل سر ستون  و یا تیر در طراز هر طبقه وقفه ایجاد می شود .

بنابراین با توجه به اهمیت محل درزها ، پیش بینی و طراحی آنها باید زیر نظر دستگاه نظارت صورت گیرد .

 

 

درزهای حرکتی :

این درزهای بتن برای همسازی حرکت های نسبی قسمت های مختلف یک سازه ایجاد می شود. این حرکت ها تحت عوامل مختلفی مانند تغییرات درجه حرارت ، افت بتن و…. ناشی می شوند.

درزهای حرکتی شامل موارد زیر هستند :

 1. درزهای انقباضی
 2. درزهای انبساط
 3. درزهای نشست
 4. درزهای لغزشی
 5. سایر درزها

درزهای انقباضی ( کنترلی ):

زمانیکه تغییر در طول ابعاد بتن صورت می گیرد ، موجب ترک خوردگی می شود . این درزها محل ترک خوردگی را تنظیم می کنند ، به نحوی که ترک ها به محل درزها منتقل می شوند .

این درزها معمولاًبرای جلوگیری از ترک های ناشی از جمع شدن بتن در نظر گرفته می شوند.

 

عوامل مختلفی همچون هیدراتاسیون سیمان ، شرایط محیطی ، و…..می توانند تنش های کششی – خمشی را در بتن ایجاد کنند . درزهای انقباضی برای کنترل ترک هایی است که توسط عوامل ذکر شده بوجود می آیند .

درزهای انقباضی ، باید در امتداد ردیف ستون ها اجرا شود و در عین حال درزهای اضافی نیز مورد نیاز می باشد.

در مکان هایی نظیر : پلاژها ، پاسیو ها ، پیاده روها و سواره رو ها و پارکینگ ها باید به نکات و مواردی را در نظر داشت . یکی از این موارد انقباض حاصل از خشک شدن در زمان عمل آوری اولیه ، curling ناشی از اختلاف انقباض در بالا و پایین دال و تغییر مکان های حرارتی دال می باشند.

در صورتیکه درزهای کنترل یا انقباضی به درستی طراحی شوند ، ترک ها به محل درزها منتقل شده و در نقاط دیگر دال ترک نمی خورد .

یک درز کنترلی ویژگی های زیر را دارا می باشد :

 • این درز باید طوری تعبیه شود که دال به راحتی و آزادانه منقبض گردد .
 • در هنگام اجرا ، توانایی ساخت مطابق نقشه فراهم باشد .
 • توانایی انتقال برش از میان درز را داشته باشد .
 • انقباض طرفین درز در محل درز متمرکز می شود.
 • زاویه تقاطع درزها ، بهتر است 90 درجه بوده و از طراحی زاویه تقاطع کمتر از 60 باید پرهیز کرد.

درزهای انبساط :

این نوع درزهای بتن در مواقعی به کار می رود که به دلیل انبساط و انقباض بتن که بر اثر تغییرات دما و رطوبت صورت می پذیرد ، امکان آسیب به سازه های مجاور وجود دارد. این سازه ها می توانند دیوار ، ستون ، پی و یا محل بارگذاری باشند.

معمولاً فاصله درز 20 تا 50 میلی متر و فاصله بین دو درز با توجه به شرایط محیط و تعیین اختلاف دما در طی سال ، بین 20 تا 50 متر در نظر گرفته می شود.

چنین درزهایی باید با کمترین مقاومت در برابر انقباض و انبساط ، توانایی باز و بسته شدن را دارا باشند.

 

درزهای بتن با قابلیت باز و بسته شدن

درزهای بتن با قابلیت باز و بسته شدن

درزهای نشست :

این نوع درزها برای دو ساختمان مجاور در نظر گرفته می شود تا از نشست های نامساوی که به سبب داشتن مصالح مختلف ، داشتن دو نوع پی و یا داشتن دو ارتفاع متفاوت حاصل می شوند ، جلوگیری کند.

درزهای لغزشی :

این درزها امکان لغزش دو قسمت مجاور درز را بدون انتقال نیروی برشی را ، مهیا می سازد.  این درزها بیشتر در مخازن و به ویژه در قسمت هایی که تغییرات درجه حرارت زیاد است ، می باشد.

مصالحی که در درزها به کار می روند :

 1. مصالح پر کننده
 2. مصالح آب بندی
 3. مصالح پوششی
پر کردن درزهای بتن

پر کردن درزهای بتن

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword