5 اشتباه بزرگ در کاربرد بتن آماده

5 اشتباه بزرگ در کاربرد بتن آماده

5 اشتباه بزرگ در کاربرد بتن آماده

در مطالب قبلی وبلاگ کارخانه بتن آماده پاسارگاد موارد زیادی در مزایای استفاده و کاربرد بتن آماده ذکر کردیم و تقریباً نشان دادیم که برای هر پروژه ساخت و ساز، بتن آماده می‌تواند یک انتخاب ایده آل باشد. اما بتن آماده همانند هر نوع بتن دیگری نیاز دارد که تحت شرایط استاندارد و بهینه به کار گرفته شود. هرگونه کوتاهی در استفاده از این بتن، مشکلات جدی و جبران ناپذیری به وجود خواهد آورد. انتظاراتی که در کاربرد بتن آماده می‌رود این است که:

 • در چه فضایی و تحت چه شرایطی به کار برده می‌شود؟
 • تغییرات آب و هوایی چه تاثیری بر روی آن دارد؟
 • نحوه کاربرد بتن آماده و کارهای تزیینی آن به چه صورت است؟
 • بتن ریزی یک پروژه تحت چه شرایطی انجام می‌شود؟
 • چه زمانی می‌توانیم قالب‌های آن را برداریم؟
 • آیا از لحاظ مواد اولیه کیفیت مناسب را دارد؟

طبیعتاً، مواردی که به کارخانه بتن آماده بستگی دارد، می‌توان گفت که در شرایط خوبی انجام می‌شود و سایر موارد به شخص خریدار و معمار وابسته است. بنابراین در این مطلب، ۵ اشتباه بزرگی که در جریان کاربرد بتن آماده ممکن است رخ دهد را فهرست می‌کنیم.

آماده سازی نامناسب فضای پروژه برای کاربرد بتن آماده

نکته مهمی که قبل از سفارش بتن آماده باید به آن توجه داشته باشیم این است که بتن مورد نظر را برای چه فضایی و به چه صورتی می‌خواهیم استفاده کنیم. این نکته را باید به خاطر داشته باشیم که در هر فضایی و در هر نقشی از بتن، ممکن است تغییراتی در ساختار اولیه آن به وجود بیاید. بنابراین، زمانی که سفارش بتن ما به کارخانه‌های تولید بتن رسیده می‌شود، از ما می‌خواهند که محل کاربرد بتن آماده را به آنها اعلام کنیم و مشخص کنیم که چه انتظاری از بتن داریم. تا اینجای کار به صورت تئوری است و از این مرحله به بعد باید فضای پروژه را برای استفاده از بتن آماده کنیم.

آماده سازی نامناسب فضای پروژه برای کاربرد بتن آماده

مراحل آماده سازی که ممکن است در مورد پروژه‌های مختلف انجام گیرند، باید به صورت زیر باشند:

 • اگر بتن ریزی فونداسیون است، باید نفوذ پذیری و عایق آن مناسب باشد؛
 • اگر بتن ریزی سقف است، باید اجرای سازه سقف به شکل مناسب باشد،
 • اگر بتن ریزی ستون است، باید قالب گذاری آنها به حالت استاندارد صورت گیرد،
 • اگر برای اجرای معماری است، باید نسبت به رفع نقاط اضافی و مشکل ساز اقدام شود،
 • اگر برای بتن ریزی حیاط است، باید از لحاظ شیب و تراکم زمین آماده شود.

می‌بینیم که کاربرد بتن آماده در هر پروژه‌ای و در هر نقشه‌ای ما را ملزم می‌کند که فرایند آماده سازی را از قبل بر روی آن انجام دهیم. هرگونه کوتاهی در این آماده سازی ممکن است ما را مجبور کند که فرایند بتن ریزی را از نو انجام دهیم.

مخلوط کردن نامناسب بتن با توجه به شرایط پروژه

در مطلب روان کننده بتن چیست و کاربرد آن چیست عنوان کردیم که اضافه کردن هرگونه افزودنی به بتن باعث می‌شود که شرایط آماده سازی آن تحت تأثیر قرار گیرد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که ترکیب کردن مواد مختلف باعث شود که حالت چسبندگی دانه‌های ماسه سنگ تحت تأثیر قرار گیرد و میزان روانی بتن بیش از حالت استاندارد باشد. یکی از دلایل انتخاب کارخانه بتن آماده این است که آنها در مورد نحوه مناسب مخلوط کردن بتن اطلاعات کافی دارند و می‌دانند که از لحاظ مهندسی باید چه تغییری در روند مخلوط کردن آن به وجود بیاورند که کاربرد بتن آماده در حالت استاندارد باشد. زمانی که از شما خواسته می‌شود که مخلوط کردن بتن را به شکل مناسب انجام دهید، باید موارد زیر را رعایت کنید:

 • در گام اول، مقدار مناسب مواد افزودنی را در نظر بگیرید؛
 • در گام دوم، زمان دقیق مخلوط شدن بتن تا محل پروژه را مشخص کنید؛
 • تعداد گردش میکسر و نحوه چرخش آن را تعیین کنید؛
 • از تأثیر مواد افزودنی مختلف بر روی یکدیگر اطلاع داشته باشید؛
 • در نهایت، باید بدانید که برای پروژه شما چه مقدار مخلوط کردن مناسب است.

مخلوط کردن نامناسب بتن با توجه به شرایط پروژه و کاربرد بتن آماده

موارد فوق در انتقال و کاربرد بتن آماده در پروژه بسیار مهم هستند و حتی اگر شما نتوانید این موارد را به شکل دقیق مشخص کنید، باید از مهندس ناظر و یا کارخانه تولید کننده بتن بخواهید که آنها را در سطح بهینه برای شما حفظ کنند تا بتوانید در کاربردهای مختلف از آنها استفاده کنید.

نبود آمادگی کافی برای شرایط بد آب و هوایی

تا اینجای کار، دو شرایط لازم و بهینه در مورد کاربرد بتن آماده را مشخص کردیم. اما اگر فرض بگیریم که محل پروژه به شکل مناسب آماده شده باشد و انتقال و مخلوط کردن آن نیز مطابق با استانداردهای مهندسی صورت گرفته باشد، لازم است که تأثیر شرایط بد آب و هوایی را نیز در نظر داشته باشیم. منظور از شرایط بد آب و هوایی، بارندگی شدید یا طوفان‌های فصلی نیست که حتی برای سازه خطرناک باشد؛ بلکه، هرگونه تغییر در آب و هوا که بتواند به صورت مستقیم بر روند سفت شدن و بتن ریزی تأثیر مستقیم داشته باشد، به عنوان شرایط بد آب و هوایی در نظر گرفته می‌شود.

نبود آمادگی کافی برای شرایط بد آب و هوایی در کاربرد بتن آماده

در مورد کاربرد بتن آماده در شرایط بد آب و هوایی چند مورد مطرح می‌شود:

 • خشک شدن زودتر از موعد بتن در هوای گرم؛
 • یخ زدن بتن و دیر خشک شدن آن در هوای سرد؛
 • اضافه شدن مواد آلاینده در جریان باد و طوفان؛
 • شرایط بد جوی در جلوگیری از بتن ریزی در زمان مناسب؛
 • تأخیر در بتن ریزی و تأثیر منفی بر کیفیت اولیه آن؛
 • اضافه شدن رطوبت بتن در اثر بارش باران و برف و بالا رفتن سیالیت آن.

اگر یک حالت استاندارد و بهینه برای کاربرد بتن آماده در نظر بگیریم، چند مورد فوق هرکدام به یک شکل در حالت استاندارد بتن تأثیر می‌گذارند و باعث کاهش کیفیت آن می‌شود. بنابراین، قبل و هنگام بتن ریزی به شرایط جوی توجه داشته باشید و عکس العمل مناسب نسبت به آن انجام دهید.

انجام نامناسب بتن ریزی و تنظیم بتن

یکی دیگر از اشتباهاتی که اکثر پیمانکاران در کاربرد بتن آماده مرتکب می‌شوند، واگذاری بتن ریزی و تنظیم بتن به افراد غیر حرفه‌ای و کم تجربه است. این موضوع می‌تواند یک دلیل داشته باشد آن این است که پیمانکاران می‌توانند پرداختی کمتری به این طیف از افراد داشته باشد. اما به همان اندازه که این افراد قیمت اتمام یک پروژه را کاهش می‌دهند، ریسک انجام آن را بالا می‌برند و ممکن است تبعات جبران ناپذیری برای پروژه به دنبال داشته باشد. معمولاً، کیفیت بتن آماده در یک محدوده استاندارد و از پیش تعیین شده قرار دارد.

انجام نامناسب بتن ریزی و کاربرد بتن آماده

بنابراین برای بتن ریزی باید موارد زیر صورت گیرد:

 • نحوه قرارگیری قالب‌ها و حجم بتن آنها مشخص شود؛
 • مراحل بتن ریزی و شیوه بتن ریزی استاندارد باشد؛
 • در شرایط لازم، سیالیت و روانی بتن تغییر کند؛
 • در برخی موارد استثنایی، زمان بیشتری به بتن داده شود؛
 • کارهای اصلاحی و تنظیم کردن بتن به شکل استاندارد صورت گیرد؛
 • از افت کیفیت بتن و باقی ماندن آن به صورت آزاد در هوای بیرون جلوگیری کند.

با این تفاسیر می‌بینیم که کاربرد بتن آماده به شخص استفاده کننده یا معمار بستگی دارد و پیمانکار باید در این مورد توجه داشته باشد که چه کسانی را برای اجرای پروژه به کار می‌گیرد.

برداشتن زودتر از موعد قالب‌ها

می‌توان ادعا کرد که پیمانکاران در کاربرد بتن آماده نقش مستقیمی دارد و آنها هستند که کیفیت کار را تعیین می‌کنند. اشتباهاتی که ممکن است در این فرآیند صورت گیرد، مربوط به آخرین مرحله کار و برداشتن قالب است. پیمانکاران با توجه به عجله‌ای که برای اتمام پروژه دارند و مایلند که یک پروژه دیگر را انجام دهند، ممکن است یک اشتباه بزرگ انجام دهند و قالب‌ها را زودتر از حالت استاندارد از پیش تعیین شده بردارد. انجام واکنش هیدراتاسیون و سفت شدن بتن باید تحت شرایط استاندارد و به صورت بهینه صورت گیرد. معمولاً در ۲۴ ساعت اولیه بتن به مقاومت کافی می‌رسد و بعد از ۴۸ ساعت تقریباً سفت می‌شود. برداشتن زودتر از موعد قالب‌ها ممکن است به استحکام سازه لطمه وارد کند. بنابراین، باید پیمانکار و نیروهای انسانی پروژه نسبت به این موضوع توجه کافی شود و زمان برداشتن قالب‌ها را با اجازه مهندس پروژه تعیین کنند.

کارخانه بتن آماده پاسارگاد در زمینه تولید بتن آماده، انواع بلوک سبک و بتنی همچنین تیرچه و بلوک در حال فعالیت است و بسیاری از پروژه‌های جاری خود را در این زمینه انجام می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش هر کدام از این محصولات، می‌توانید وب سایت ما را مطالعه کنید و با کارشناسان فنی ما در تماس باشید.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

WordPress Themes

Enter your keyword